Kaikki kirjoitukset

Julkaistu 3.4.2024

Suomen kielen asema ei parane sillä, että kielletään ravintoloissa palvelu englannin kielellä

Suomenmaassa 20.3. ja Helsingin Sanomissa 28.3.

Eduskunnassa keskusteltiin maaliskuun alussa englanninkielisen palvelun kieltämisestä ravintoloissa suomen kielen varjelemiseksi ja esitettiin, että lakiin asetettaisiin vaatimus tarjota palvelua suomen kielellä. Suomen kielen arvostus on tärkeää ja sitä on ehdottomasti ylläpidettävä, mutta ratkaisu suomalaisten heikkenevään äidinkielen taitoon ei ole vieraan kielen käyttökielto. Kielto ei ole myöskään ratkaisu ulkomailta muuttavien työllistymiseen ja kotoutumiseen. Ravintolamme ja muut työpaikkamme tarvitsevat työvoimaa, ei valtion tiukentuvaa kielipolitiikkaa. Tärkeintähän on asioiden ymmärtäminen palvelun hoituminen millä tahansa ystävällisellä kommunikointitavalla.

Monikielisyyden hyväksyminen ja vajavaisen kielitaidon suvaitseminen Suomessa on meille suomalaisille välttämätön oppi. Meillä pitää olla ymmärrystä huonolle kielitaidolle ja kannustusta vaikean suomen kielen oppimiseen. Harvat meistäkään puhuvat täydellistä englantia, mutta silti meidät hyväksytään ja me selviämme ulkomailla.

Mielipiteeni kielitaidosta perustuu kolmekielisten lasten äitinä oppimaani ja ymmärtämääni. Olen kysynyt neuvoa kansainvälisten lasten kanssa työskenteleviltä lääkäreiltä ja opettajilta, kuinka lapsen oman äidinkielen kehitystä voi tukea, mutta ylläpitää myös ympäristön tarjoamaa monikielisyyttä. Vastaus oli selkeä: äidin tulee puhua lapsilleen ainoastaan omaa äidinkieltään. Lapsen tulee oppia oma tunnekielensä ja tunnekieli on äidin puhuma kieli. Mikäli ei opi tunnekieltään, ei opi mitään kieltä täydellisesti. Samalla tavalla myös muunkielisten tulee oppia oma äidinkielensä, mutta suomalaisten tulee suomea puhumalla kannustaa heidän suomen kielen oppimistaan. Käytetään englantia vain, jos ei asia muuten selviä. 

Mikäli suomalaisten nuorten suomen kielen taitoa halutaan parantaa, tulee se tehdä kannustamalla lukemaan, jolloin monipuolinen kielen käyttötaito ja sanavarasto karttuvat. Lisäksi vanhempia voidaan opastaa lasten kielellisen kehityksen tukemisessa.

Kati Häkkinen
mikkeliläinen Keskustan EU-vaaliehdokas ja kaupunginvaltuutettu

Kati Annikan kuulumiset

Tilaa uutiskirjeeni ja tiedät, missä mennään!