Kaikki kirjoitukset

Julkaistu 3.4.2024

EU:ssa päätetään sinullekin tärkeistä asioista

Julkaistu Suomenmaassa 22.3.

Vuoden 2019 EU-vaalien äänestysprosentti oli valtakunnallisesti 40,8 %, Kaakkois-Suomessa 36.5 % ja Mikkelissä 39,3 %. Espanjassa äänestäneitä oli 60,4 % ja Saksassa 61,4 %, Ruotsissakin äänestysaktiivisuus nousi yli 55 %:n.

Euroopan Unionissa päätetään meihin kaikkiin vaikuttavista asioista, sillä 45 % kuntapäättäjän päätöksistä perustuu suoraan tai välillisesti EU-lainsäädäntöön.  Maankäyttö ja kaavoitus, rakentaminen, energia- ja vesihuolto, liikenneväylät, joukkoliikenne, ympäristön ja terveyden suojelu, julkiset hankinnat sekä lupa- ja valvontamenettelyt ovat kunnan perusvastuita, joista linjaukset tehdään EU-parlamentissa.

Ensi kesäkuun EU-vaaleissa tärkeiksi teemoiksi nousevat aluepolitiikka sekä maahanmuutto- ja turvapaikkalainsäädäntö. Euroopassa tehtyjä päätöksiä toteutetaan Suomessa kuntatasolla.

Suomessa kunnilla on vahva rooli päätöksien toimeenpanossa. Tarvitsemme suomalaisia meppejä, jotka ymmärtävät pinta-alaltaan suuren maamme erilaiset tarpeet ja käytäntöjen omaleimaisuuden.  Viesti Suomen näkökannoista on osattava kertoa selkeästi muiden jäsenmaiden edustajille, jotta päätökset eivät syntyisi pelkästään Keski- ja Etelä-Euroopan ja suurkaupunkien tarpeet huomioiden.

Euroopan Unioni ei ole uudistunut alati muuttuvan maailman mukaisesti ja tarvitsemme uusia avauksia ja tuoretta näkökulmaa kansainvälisiin kysymyksiin. Millaiseksi haluamme rakentaa eurooppalaisen Suomen? Otammeko rohkeamman, vaativamman ja näkyvämmän roolin Euroopan Unionissa?  EU:n erityisalueena, metsäisimpänä, puhtaimpana ja digiosaajamaana meillä on hyvät pelikortit käsissämme, jos vaan osaamme ne pelata oikein.  

Kesäkuun Euroopan parlamenttivaaleissa on kaakkoissuomalaisilla äänestämisen paikka. Niin Itäisen kuin Pohjoisen Suomen kehitys tulee olemaan entistä enemmän riippuvaista EU-rahoituksesta. Nyt jos koskaan tarvitaan vahvaa ja rohkeaa kaakkoissuomalaisen ääntä siellä, missä rahasta päätetään.

Kati Häkkinen
mikkeliläinen Keskustan EU-vaaliehdokas
ja kaupunginvaltuutettu

Kati Annikan kuulumiset

Tilaa uutiskirjeeni ja tiedät, missä mennään!