Kansainvälistä näkemystä, paikallista sydäntä!

Eurooppaan tarvitaan osaava ja yhteistyökykyinen tekijä ajamaan Suomen ja suomalaisten etuja. Me emme voi liikaa seurata sivusta, kun muut tekevät päätöksiä – myös meillä tulee olla aiempaa vahvempaa edunvalvontaa. Meidän kaikkien turvaksi. Tähän työhön minä olen valmis!

Kyllä! -asenteella suomalaisen eurooppalaisuuden puolesta

Positiivisella asenteella ja yhteistyöllä voimme vaikuttaa meille tärkeisiin asioihin. Erityisesti nämä teemat ovat minulle tärkeitä 

Kyllä! puhtaalle ja eettiselle kotimaiselle ruoantuotannolle

Suurin ilmastoteko on syödä mahdollisimman lähellä eettisesti tuotettua ruokaa. Turvaamalla kotimaisen tuotannon luomme ruokavarmuutta sekä Suomelle että muille maille. Puhdas suomalainen ruoka on myös vientivaltti!

Kyllä! suomalaiselle yrittäjyydelle

Luodaan suomalaisille yrityksille paremmat edellytykset kasvulle ja kansainvälistymiselle yhteistyöllä yrittäjien, yrittäjäjärjestöjen ja EU:n kanssa. Teknologia, maatalous, metsäala ja matkailu ovat voimavarojamme.

Kyllä! suomalaiselle metsä- ja luonnonvarapolitiikalle

Metsiä on hyödynnettävä luonnon monimuotoisuutta kunnioittaen, mutta pidetään päätäntävalta metsätaloudesta ja luonnonvaroista omissa käsissämme.

Kyllä! pohjoisen Euroopan saavutettavuudelle

Edistetään EU:n tavoitetta kehittää pohjoisen Euroopan raideliikennettä. Tämä parantaisi myös Suomen saavutettavuutta sekä hillitsisi osaltaan ilmastopäästöjä.

Kyllä! kasvulle työperäisen maahanmuuton kautta

Yrityksemme tarvitsevat työvoimaa kasvaakseen ja menestyäkseen. Ei anneta suvaitsemattomuuden olla esteenä yhteiskunnan ja talouden kehittymiselle ja sotketa pakolaispolitiikkaa työperäiseen maahanmuuttopolitiikkaan

Kyllä! inhimilliselle moninaisuudelle ja tasa-arvolle

Minun Suomeni on ollut ja tulee aina olemaan kansainvälinen. Yli kymmenen vuotta monikulttuurisen työyhteisön johtajana sekä yrittäjänä kansainvälisessä matkailuyrityksessä ovat antaneet minulle vahvan ymmärryksen ja osaamisen siihen, kuinka neuvotellaan ja toimitaan moninaisessa ympäristössä.

Kati Annikan kuulumiset

Tilaa uutiskirjeeni ja tiedät, missä mennään!